Egzekucja

Egzekucja przeciwko jednostkom gospodarki uspołecznionej. Przepisy dotyczące egzekucji przeciwko jednostkom gospodarki uspołecznione) (p. V) wprowadzają wiele odrębności w stosunku do postępowania zwykłego. Odrębności te mają na celu ochronę tych jednostek, a w konsekwencji ochronę własności społecznej przed ujemnymi następstwami egzekucji Więcej…

Egzekucje komornicze

Egzekucję taką może także wszcząć prokurator oraz niektóre organizacje społeczne (p. Organizacje społeczne ludu pracującego w postępowaniu cywilnym). Wnioski o wszczęcie egzekucji można przesyłać albo komornikowi wg właściwości ogólnej (miejsce położenia rzeczy, zamieszkanie, zakład pracy dłużnika) albo wg miejsca zamieszkania Więcej…